Política del sistema integrat de gestió

Thinkinpress ha decidit implantar un Sistema de Gestió Mediambiental basat en la norma ISO 14001 i la Petjada de Carboni per a millorar la seva eficiència i el seu respecte del medi ambient.

La Direcció de Thinkinpress enfoca el Sistema Mediambiental com una manera de gestionar els aspectes ambientals, les emergències, els riscos, els requisits legals i la millora contínua de l’eficàcia del sistema. Per a aconseguir-ho, el sistema de l’Organització es basa en:

  • Complir amb la legislació i reglamentació mediambiental aplicable, així com amb altres requisits que l’organització subscrigui i que estiguin relacionats amb els seus aspectes mediambientals.
  • Promoure un ús eficient dels recursos naturals disponibles.
  • Identificar i controlar els aspectes ambientals de l’organització i els riscos, de tal manera que establim un enfocament preventiu per a mitigar la contaminació atmosfèrica.
  • Formar i sensibilitzar el personal de l’organització sobre el respecte del medi ambient, així com proporcionar els recursos necessaris per al bon funcionament del sistema ambiental.

La Direcció de Thinkinpress es compromet a difondre, implantar i mantenir actualitzada aquesta Política de Medi ambient i és conscient que Thinkinpress només pot aconseguir l’objectiu que s’ha fixat si compta amb la participació i l’esforç de tots els seus membres. La Política de Medi ambient es troba disponible a les instal·lacions de Thinkinpress.

Firmat:

La Direcció de Thinkinpress
Thinkinpress, SCCL.
F65102808
C/Nou, Núm. 28, Esc.1, Planta 1, Porta C
08241 Manresa (Barcelona)
Barcelona, a 12 de desembre de 2023